Szkolenia BHP dla pracodawców

szkolenia BHP dla pracodawców:

 

1) SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących
w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Szkolenie prowadzane jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, zakończone testem
końcowym, stanowiącego podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 16

LOKALIZACJA: w siedzibie organizatora szkolenia lub siedzibie zamawiającego (do uzgodnienia)

CENA: 120,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 10 osób)

 

2) SZKOLENIA OKRESOWE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali
w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzane jest w formie kursu lub seminarium z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych między innymi filmów, tablic, prezentacji, zakończone  testem końcowym, stanowiącego podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 64

LOKALIZACJA: w siedzibie organizatora szkolenia

CENA: 150,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 10 osób)

 

ZGŁOSZENIA PRACODAWCÓW NA OKRESOWE SZKOLENIA BHP PRZYJMOWANE SĄ NA ADRES MAILOWY,
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE:

Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 49 (budynek Gimnazjum nr 3)

tel.: 56-4775170

tel. kom.: 782 018 154

e-mail: ckisd.torun@wp.pl

Wróć do zakładki: OKRESOWE SZKOLENIA BHP.

Back to Top