KOMUNIKATY

Procedura organizacji pracy Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Toruniu oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych słuchaczy w czasie zagrożenia epidemicznego COViD 2019:

pdf

Back to Top