3-letnie liceum dla dorosłych

3-letnie liceum dla dorosłych – szkoła dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową3-letnie gimnazjum lub 2-letnią szkołę zawodową.

 

- nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata (6 semestrów) – zależy od wcześniej ukończonej szkoły* i kończy się egzaminem maturalnym:
*osoby po ukończeniu gimnazjum zaczynają naukę od PIERWSZEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 3 LATA,
*osoby po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej zaczynają naukę od TRZECIEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 2 LATA;
- po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia liceum i będziesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego;
- po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz możliwość pójścia na studia lub do innej szkoły policealnej;
- liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej;
- zajęcia w liceum odbywają się w systemie zaocznym (weekendowo – sobota i niedziela co 2 tygodnie);
- realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u.

 

Statut 3-letnigo liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:          

 

Wróć do zakładki: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH.

Back to Top