Szkoły dla dorosłych

Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych w Toruniu oferuje Państwu naukę w trzech typach szkół dla dorosłych: 2-letniej Szkole Podstawowej dla dorosłych, oraz 3-letnim i 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

 

Każda z wymienionych szkół posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Zapoznaj się szczegółowo z ofertą wybranej szkoły przechodząc z zakładki SZKOŁY DLA DOROSŁYCH do SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH lub LICEUM DLA DOROSŁYCH.
Back to Top