Szkolenia BHP dla pracowników

szkolenia BHP dla pracowników:

 

1) SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników placówek zdrowia, pracowników szkół i innych placówek oświatowych,  pracowników jednostek naukowo-badawczych.

Szkolenie prowadzone jest w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego zakończone  testem końcowym, stanowiącego podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 8

LOKALIZACJA: w siedzibie pracodawcy lub organizatora szkolenia (do uzgodnienia)

CENA: 75,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 15 osób)

 

2) SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana praca,zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu i ciekawego wykładu  zakończone testem końcowym, stanowiącym podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 8

LOKALIZACJA: w siedzibie pracodawcy lub organizatora (do uzgodnienia)

CENA: 75,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 15 osób)

 

3) SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie prowadzone jest w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych między innymi filmów, tablic, prezentacji zakończone testem końcowym, stanowiącego podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 32

LOKALIZACJA: w siedzibie organizatora szkolenia

CENA: 130,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 10 osób)

 

4) SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia bierzemy
pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych między innymi filmów, tablic, prezentacji zakończone  testem końcowym, stanowiącego podstawę do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe jak i zestawy pytań kontrolnych zarówno w formie pisemnej
jak i elektronicznej.

LICZBA GODZIN: 16

LOKALIZACJA: w siedzibie organizatora szkolenia

CENA: 105,00 zł/osoba brutto (negocjacja ceny powyżej 10 osób)

 

ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW NA OKRESOWE SZKOLENIA BHP PRZYJMOWANE SĄ NA ADRES MAILOWY,
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE:

Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 49 (budynek Gimnazjum nr 3)

tel.: 56-4775170

tel. kom.: 782 018 154

e-mail: ckisd.torun@wp.pl

Wróć do zakładki: OKRESOWE SZKOLENIA BHP.

Back to Top