Szkoła podstawowa dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – szkoła dla osób od 15-tego roku życia, które ukończyły 6-letnią szkołę podstawową i nie ukończyły Gimnazjum.

 

- nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem ósmoklasisty;
– po przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej po której można podjąć naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
– Szkoła Podstawowa dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej;
– zajęcia w Szkole Podstawowej  dla Dorosłych odbywają się w systemie zaocznym (weekendowo – sobota i niedziela co 2 tygodnie);
– realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
– wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u

 

Dowiedz się jakich przedmiotów i w jakim wymiarze godzinowym będziesz uczyć się w naszej Szkole Podstawowej dla Dorosłych.
 
Statut Szkoły Podstawowej dla dorosłych:         

 

Wróć do zakładki: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH.

Back to Top