SAMOKSZTAŁCENIE

W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemiologicznego zachęcamy do korzystania z samokształcenia na każdym poziomie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych.

Znajdziecie tutaj zaganienia do pracy w domu, tematy prac kontrolnych oraz materiały na egzaminy ustne i pisemne.

Zachęcamy do samodzielnej nauki w domu. Kliknij w odpowiednią zakładkę, aby przejść do swojej szkoły i semestru.

SAMOKSZTAŁCENIE – SZKOŁA PODSTAWOWA lub SAMOKSZTAŁCENIE – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

nauka w domu

Podstawą samokształcenia jest komputer i dostęp do Internetu. Dzięki nim zajęcia w naszej szkole będą prowadzone online za pomocą poczty elektronicznej. Słuchacze będą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci plików. Poniżej znajdziecie adresy mailowe nauczycieli uczących w poszczególnych szkołach:

- Adresy mailowe nauczycieli uczących w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM: pdf

- Adresy mailowe nauczycieli uczących w SZKOLE PODSTAWOWEJ: pdf

Dodatkowo pomocny będzie komunikator Facebook:
https://www.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-i-Szkolenia-Doros%C5%82ych-w-Toruniu-497153000437946/

Back to Top