Szkoła Podstawowa

SP II SEMESTR

 

SP IV SEMESTR

 

Adresy mailowe nauczycieli uczących w SZKOLE PODSTAWOWEJ: pdf

Dodatkowo pomocny będzie komunikator Facebook:
https://www.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-i-Szkolenia-Doros%C5%82ych-w-Toruniu-497153000437946/

Back to Top