Rejestracja online

Nie czekaj!

Zapisz się do wybranej szkoły już teraz!

 

 

Wypełnij i wyślij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

*Oświadczam, że dostarczę brakujące dokumenty (w tym świadectwo ukończenia szkoły w oryginale) do sekretariatu
Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych przy ul. Żwirki i Wigury 49 w Toruniu (Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4).

 

Przejdź z zakładki REKRUTACJA do POTRZEBNE INFORMACJE.
Back to Top