Przydatne informacje

 

Zajrzyj do prawa oświatowego i dowiedz się, na podstawie jakich przepisów ustalane są statuty szkół, programy nauczania, system oceniania uczniów i inne ważne punkty:

 

Ustawa o systemie oświaty         

Prawo oświatowe
        

 

Back to Top