Potrzebne informacje

DOWIEDZ SIĘ, CZEGO POTRZEBUJESZ, ŻEBY ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY.

 

Przychodząc osobiście do SEKRETARIATU SZKOŁY należy złożyć następujące dokumenty:

 

- SZKOŁA PODSTAWOWA - dokument Podanie do Szkoły Podstawowej, oryginał świadectwa ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej, 3 fotografie;

 

- 4-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – dokument Podanie do Liceum Ogólnokształcącego, oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum (od 01.09.2022 r.) lub 3-letniej szkoły zawodowej (branżowej I stopnia), 3 fotografie.

 

W przypadku REJESTRACJI INTERNETOWEJ należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce REJESTRACJA ONLINE, do sekretariatu szkoły należy dostarczyć wszystkie dokumenty wymienione powyżej w zależności od rodzaju szkoły, do której słuchacz chce się zapisać.

 

 

 

Przejdź do zakładki: REKRUTACJA

Back to Top