Okresowe szkolenia BHP

CENTRUM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DOROSŁYCH W TORUNIU PROPONUJE
OKRESOWE SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA PRZEZ INTERNET

 

Zapoznaj się szczegółowo z ofertą okresowych szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników, przechodząc z zakładki OKRESOWE SZKOLENIA BHP do SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW
lub SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW.


Zajrzyj do rozporządzeń w sprawie szkoleń i przepisów BHP:
- Rozporządzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy        
- Rozporządzenie MGPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy         

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKOLEŃ BHP POD NUMEREM TELEFONU: 782 018 154

Back to Top