Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych – szkoła dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową3-letnie gimnazjum lub 2-letnią szkołę zawodową.

 

- nauka w Liceum dla dorosłych trwa 3 lata (6 semestrów) – zależy od wcześniej ukończonej szkoły* i kończy się egzaminem maturalnym
*osoby po ukończeniu gimnazjum idą na pierwszy semestr i ich nauka w liceum trwa 3 lata
*osoby po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej idą na TRZECI SEMESTR i ich nauka w liceum trwa 2 LATA
- po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia liceum i będziesz mieć możliwość przystąpienia
  do egzaminu maturalnego
- po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz możliwość pójścia na studia lub do innej szkoły policealnej
- Liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej
- zajęcia w Liceum odbywają się w systemie zaocznym (weekendowo – sobota i niedziela co 2 tygodnie)
- realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
- wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u

 

Dowiedz się jakich przedmiotów i w jakim wymiarze godzinowym będziesz uczyć się w naszym
Liceum dla dorosłych.

 

Plan nauczania dla Liceum dla dorosłych od 1.02.2013 r.:        
Plan nauczania dla Liceum dla dorosłych od 1.09.2013 r.:        

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych:          

 

Wróć do zakładki: „SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Back to Top