Formularz zgłoszeniowy na kurs

Wypełnij i wyślij zgłoszenie na kurs:

 

 

>>> Wymagania od uczestników kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procesem kształcenia w Placówce Kształcenia Ustawicznego „Centrum”  w Toruniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1182).
*Oświadczam, że podane dane teleadresowe umożliwiają kontakt ze mną.
Back to Top